Pochłaniacze Klasy 2

POCHŁANIACZ TYP A2 Gazy i pary organiczne

Pochłaniacz A2 po skompletowania z odpowiednią częścią twarzową wyposażoną w lacznik z gwintem DIN Rd 40x 1/7", służy do ochrony przed związkami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C a stężenie objętościowe w powietrzu nie przekracza 0,5%.